Prezentace neziskových aktivit aneb s Bodajem na Ukrajinu

Východoevropský klub spolu se spolkem Bodaj vás srdečně zvou na prezentaci možností neziskových aktivit na Ukrajině.

Spolek Bodaj už víc než 15 let pořádá krátkodobé pobyty dobrovolníků v dětském domově ve Vilšanech na Zakarpatí – jen kousek od Koločavy. Na setkání s našimi dobrovolníky se dozvíte, jak to v domově vypadá, co a proč tam děláme a jak se můžete zapojit i vy. Na závěr také vystoupí rapper MC Praguematic se svými skladbami, inspirovanými zážitky z vilšanského dětského domova

Dětský domov ve Vilšanech v podstatě je ústavem sociální péče pro děti s postižením. Žijí v něm děti s nejhlubším stupněm mentální retardace, děti s tělesným i kombinovaným postižením, ale i děti téměř zdravé, které sice naprvní pohled vypadají, že mají mentální postižení, ale ve skutečnosti jsou „jen“ deprivované a sociálně zanedbávané, protože nemají dostatek podnětů pro přirozený rozvoj svých schopností.

Bodaj z. .s usiluje o všestrannou podporu ústavů sociální péče na Ukrajině, především o prosazení práva dětí a dospívajících na důstojný život v důstojných podmínkách. Svou činností se snaží přispívat k jejich neustálému zkvalitňování. Bodaj znamená ukrajinsky „kéž by“. KÉŽ BYCHOM napomohli ke zlepšení situace v ukrajinských dětských domovech. KÉŽ BY dětí, které potřebují naši pomoc, bylo co nejméně.

 

Facebookovou událost naleznete zde.

Úvod > Aktuální akce > Prezentace neziskových aktivit aneb s Bodajem na Ukrajinu