Kdo jsme

O časopise NaVýchod

Časopis NaVýchod je jediným mezinárodním českojazyčným periodikem s širokým tematickým a zeměpisným záběrem, přitom však výrazně zaměřeným na postsovětský prostor východní Evropy.

Časopis byl založen v roce 2001 z iniciativy několika studentů slavistických oborů na FF UK. Po následujících třináct let časopis přinášel autorské texty, především z pera vysokoškolských studentů, ukazující život v zemích střední a východní Evropy, Balkánu, Pobaltí, Kavkazu a Střední Asie.

Od roku 2017 vydání časopisu si převzal spolek Východoevropský klub, s.r.o. Tato koncepce v obnoveném časopise zůstala zachována. Také my jsme převážně doktorandi a studenti FF UK, kterým není lhostejné dění v našich zemích. A přestože se v „naší“ verzi politická a společenská témata objevují mnohem častěji, než tomu bylo ve verzi původní, značnou část textů i teď píší autoři a autorky pocházející přímo ze zemí, o nichž pojednávají.

V naší složité době politického a sociálního napětí se mimo jiné začínají oživovat předtím nepřekonané problémy z minulosti, s nimiž se lidé dosud nedokázali vyrovnat. Náš časopis nenabízí jednoduchá řešení. Poskytujeme však možnost a dáváme podnět k vedení kultivované a věcné diskuze, která je v současnosti mimořádně důležitá.

 

Obnovený časopis NaVýchod vychází 4x ročně a je nezávislým neziskovým projektem.

Vydání časopisu v roce 2017 a 2018 bylo podpořeno ze strany Magistrátu hlavního města Prahy.

Od roku 2018 je časopis registrovaný v databázi EBSCO.

 

Redakce:

Galina Babak, šéfredaktorka

Tereza Soušková, zástupkyně šéfredaktorky

Radko Mokryk, člen redakční rady

Alexandra Skorvid, členka redakční rady

Tereza Chlaňová, členka redakční rady, korektorka

Miroslav Tomek, korektor

Ivana Skálová, zakladatelka časopisu NaVýchod

Martin Pavlík, originální grafika

Jaroslav Grodl (pure-beauty.cz), grafik

Kontakty:

redakce@navychod.cz

babakgalin@gmail.com

 

Obsah čísel za r. 2017 k nahlédnutí zde:

Úvod > Navýchod > Kdo jsme