Čestní členové

prof. Andrej Borisovič Zubov

zubov 2ruský historik, politolog a religionista

Je absolventem a bývalým profesorem Státního institutu mezinárodních vztahů v Moskvě a vedoucím katedry dějin náboženství na Ruské pravoslavné univerzitě. Je autorem několika monografií a zhruba 150 vědeckých článků. Převzal po Alexandru Solženicynovi úlohu hlavního redaktora přelomového díla Dějiny Ruska 20. století. V době Krymské krize v roce 2014 zveřejnil v deníku Vedomosti kritický článek, ve kterém vojenské obsazování Krymu Ruskem odsoudil a přirovnal k rozšiřování území nacistickým Německem, k anšlusu Rakouska, připojení Sudet k Říši a obsazení litevské Klaipédy.

prof. Martin C. Putna
putna– pedagog Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, literární historik, kritik, překladatel, zpěvák, moderátor

  • V roce 2015 se, vzhledem k sílícímu politickému vlivu Ruska a k rusko-ukrajinskému konfliktu, vrátil k rusistické tematice, kterou se již dříve intenzívně zabýval a napsal knihu Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity.
  • Více naleznete zde: web 
Lenka Víchová

Víchováredaktorka Ukrajinského žurnálu

Ukrajinistice se věnuje od svých studií na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Je členkou Asociace ukrajinistů ČR. Externě spolupracovala s Charitou ČR a Mezinárodní organizací pro migraci.

Petra Procházková

crop-148991-prochazkova– česká humanitární pracovnice a novinářka

Věnuje se zpravodajství z válečných konfliktů, které vznikly po rozpadu Sovětského svazu na Kavkaze.

Ing. Alexej Kelin

kelin– historik žijící v České republice, je zástupcem ruské menšiny ve vládní radě pro národnostní menšiny.

Pochází z rodiny ruských protikomunistických emigrantů, které se podařilo přežít likvidaci zbytků ruské emigrace v roce 1945. Je spoluautorem Velkých dějin Ruska 20. století, spolupracuje s Putinovým kritikem, taktéž historikem Andrejem Zubovem.

PhDr. Marek Příhoda, Ph.D.

příhoda– ředitel Ústavu východoevropských studií FF UK

„Čestné členství ve Východoevropském klubu chápu především jako výraz sympatií s aktivitami jeho členů z řad studentů nejen mého domovského Ústavu východoevropských studií FF UK, ale i dalších oborů. Rád bych touto cestou podpořil činnost Východoevropského klubu zaměřenou na kritické zkoumání a nepředpojatou diskuzi o minulosti i aktuálních problémech areálu východní Evropy. V neposlední radě je mi osobně blízká snaha o hájení hodnot otevřené společnosti, která podle mého soudu představuje společný jmenovatel různorodých akcí Východoevropského klubu.“

 

Úvod > O nás > Čestní členové