Kdo jsme

mapa evropy antikVýchodoevropský klub je uskupení studentů Filosofické fakulty UK i dalších lidí zabývajících se areálem východní Evropy.

Jeho primárním cílem je vytvoření prostoru pro studium východní Evropy a otevřenou výměnu názorů mezi lidmi nejrozmanitějšího smýšlení, hodnot i perspektiv. A kromě společného rozmlouvání a naslouchání si přejeme i objevovat souvislosti dosud neformulované. Počáteční snahu směřujeme k vytvoření pomyslného mostu mezi studenty českými na jedné straně, a jejich kolegy z východní Evropy na straně druhé. U studentů však naše snažení nekončí, nýbrž teprve začíná. Východoevropský klub je otevřen všem, kteří se zajímají o oblast východní Evropy a chtějí s ostatními členy sdílet své názory, poznatky a zkušenosti.

Organizujeme akce různého druhu – konference, besedy, přednášky, kulturní večery, společenské akce.

Ačkoli se zaměřujeme hlavně na aktuální dění v zájmovém regionu, usilujeme i o co nejširší pokrytí témat historických, politických, náboženských, literárních či široce kulturních. Také podporujeme odbornou a popularizační činnost zaměřenou na východní Evropu.

Nechceme východní Evropu pouze poznávat, ale pokud možno jí i svým malým dílem pomáhat.

Úvod > O nás > Kdo jsme