Prezentace knihy „Dějiny Ukrajiny“

Východoevropský klub a Česká asociace ukrajinistů Vás zve na prezentaci knihy „Dějiny Ukrajiny“ a na přednášku jednoho z autorů prof. Jana Rychlíka: Ukrajina jako problém ruské, ukrajinské a polské historiografie.

prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
http://ucd.ff.cuni.cz/o-ustavu/pracovnici/prof-phdr-jan-rychlik-drsc/

Na prezentaci bude možnost zakoupit knihu za sníženou cenu

Anotace knihy

Jen málo evropských národů prožilo tak nešťastné dějiny, plné násilí, útlaku a odnárodňování. Pouze v raném středověku měli Ukrajinci vlastní stát, tzv. Kyjevskou Rus, jehož ukrajinský ráz byl však pouze teritoriální, neboť se jednalo o státní útvar všech východních Slovanů před vznikem moderního ukrajinského, který si později stejně přisvojili Velkorusové. Ukrajince pak čekala mongolská pohroma, po ní nadvláda Litvy a pak ještě Polska, podivné období polosamostatné tzv. hetmanštiny v rámci expandující Moskevské Rusi, která byla během 18. století brutálně zlikvidována. Teprve v roce 1919 došlo k obnově ukrajinské samostatnosti, která však měla díky polské a bolševické agresi jen jepičí život. Komunisté však Ukrajince za samostatný národ nepovažovali, v rámci formálně samostatné Ukrajinské sovětské republiky přišly další útrapy jako hladomor, komunistické odnárodňování, Černobyl atd. Teprve rozpad Sovětského svazu umožnil Ukrajincům získat samostatnost, ale i o ni musí nyní znovu bojovat.

Úvod > Aktuální akce > Prezentace knihy „Dějiny Ukrajiny“