Debata se Světlanou Alexijevičovou

Paní Světlana Alexijevičová je spisovatelka běloruského původu a nositelka Nobelovy ceny za literaturu 2015.

V pondělí 10. 10. 2016 jsme na FF UK jménem Východoevropského klubu uvítali běloruskou spisovatelku paní Světlanu Alexijevič. Celá debata se vedla ve velmi otevřeném duchu a jsme moc rádi, že se sešlo i velmi pestré a početné publikum. Paní Alexijevič je velmi klidná žena působící jako zcela obyčejný člověk. O to více svým charismatem zaujme, když se člověk zaposlouchá do hloubky a souvislostí, proč a jakým způsobem píše/komponuje své knihy. Za jednu z nich (Doba z druhé ruky) byla minulý rok oceněna Nobelovou cenou. Debatu moderovala paní Petruška Šustrová a tlumočila paní Karolína Juráková.

 

Facebookovou událost naleznete zde.

Fotky z akce si můžete prohlédnout zde.

Úvod > Proběhlé akce > Debata se Světlanou Alexijevičovou