„Obnovení“ časopisu Navýchod

Část členů Východoevropského klubu převzala dlouholetou tradici časopisu Navýchod a na podzim tohoto roku můžete očekávat první číslo pod naším vedením.

Časopis Navýchod se věnuje zemím střední a východní Evropy, Balkánu, Pobaltí, Kavkazu a Střední Asie.

Hlavním cílem časopisu je popularizace a rozšíření obecného povědomí o výše zmíněných oblastech. Tématické zaměření je poměrně široké a zahrnuje veškeré společenské fenomény těchto zemí – politiku, kulturu, historii, náboženství, zvyky, cestování, kulinářství či prostou každodennost.

Stránky Navýchodu jsou otevřeny všem, kteří se věnují některé ze zmíněných oblastí, mají zajímavé poznatky a chtějí je prostřednictvím našich stránek dále šířit.

Navýchod vychází v tištěné verzi čtyřikrát ročně (zpravidla v březnu, v červnu, v září a v prosinci), články jsou poté s několikaměsíčním odstupem uveřejňovány také on-line na webových stránkách.

Více informací na webu časopisu Navýchod.

Archiv časopisu.

 

Úvod > Dlouhodobé projekty > „Obnovení“ časopisu Navýchod